Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Memory Studies in Central Europe

Contents

Reviews

  • Marcin Siadkowski, Szlachcicen. Przemiany stereotypu polskiej szlachty w Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku [The Szlachcicen. The stereotype of Polish nobility under transformation in Vienna of late 19th/early 20th century] – Grzegorz Krzywiec;
  • Moritz Csáky, Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verfl echtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa – Magdalena Saryusz- Wolska;
  • Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biografi cznych [Oral history and the war: concentration camp experience in biographical narratives perspective] – Olga Linkiewicz;
  • Anna Wolff-Powęska 4 Contentsand Piotr Forecki (eds.), Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur – Grzegorz Krzywiec;
  • Machteld Venken, Straddling the Iron Curtain? Immigrants, Immigrant Organisations, War Memories – Joanna Wawrzyniak;
  • Robert Traba, Hans Henning Hahn, Maciej Górny and Kornelia Kończal (eds.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci [Polish-German realms of memory] – Grzegorz Krzywiec;
  • Ewa Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej [Existential history: A critical study in narrativism and committed humanities] – Adam Kożuchowski

Short notes

Chronicle

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności