Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

e-ISSN 2450-8462   |   p-ISSN 0001-6829

Acta Poloniae Historica

Acta Poloniae Historica (APH), wydawane przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk są półrocznikiem o długiej tradycji w polskiej historiografii, cieszącym się uznaniem na międzynarodowym rynku periodyków historycznych. Założone przez wybitnego polskiego historyka Mariana Małowista (1909–88) w 1958 roku, służą przede wszystkim popularyzacji w języku angielskim dorobku uczonych polskich, jak również udzielają swych łam historykom spoza Polski badającym dzieje ziem polskich i, szerzej, Europy Środkowo-Wschodniej.

Każdy zeszyt ma określoną strukturę: artykuły (studies), recenzje (reviews), a także sprawozdania z godnego zarejestrowania wydarzenia naukowego (chronicle). Od zeszytu 107 czasopismo wzbogacone jest o nowy dział – archiwum (archive), zawierający archiwalny artykuł wybitnego polskiego historyka. W dziale tym zamieszczane są artykuły, które odegrały ważną rolę w rozwoju badań historycznych, a nie były dotąd dostępne w języku angielskim.

W ostatnich latach większość zeszytów ma charakter w całości lub w znacznej części monograficzny (tzw. special issue) i poświęcona jest problematyce szczególnie żywo badanej i dyskutowanej.

Acta Poloniae Historica, wydawane w całości w języku angielskim, od ponad 25 lat znajdują się na Journal Master List oraz na liście ERIH PLUS (INT-1). Czasopismo jest udostępniane na zasadach open access, co oznacza wolny i bezpłatny dostęp do publikacji w wersji elektronicznej, zamieszczanej w Internecie.

W latach 2016–2021 czasopismo korzystało ze środków uzyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, dzięki którym zostało opublikowanych 11 tomów (114–123, 125). Aktualnie realizuje program 2-letni projekt MEiN „Rozwój czasopism naukowych”.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie (wg listy MEiN z lipca 2023): 100

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: etnologia i antropologia kulturowa; historia; nauki o kulturze i religii; polonistyka; ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków; nauki o rodzinie; nauki socjologiczne; stosunki międzynarodowe;

Język publikacji: angielski

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności