Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Zasady cytowania

Cytaty w cudzysłowie podwójnym górnym.

Cytaty dłuższe (tzn. zajmujące więcej niż 5 wierszy) bez cudzysłowu, od nowego wiersza, wcięte, z interlinią.

Dla zaznaczenia autorskiego dystansu bądź kryptocytatów stosujemy pojedyncze cudzysłowy, np. Irracjonalizm był wpisany w kulturę honoru podobnie, jak w opisywane przez Marię Janion zachowania polskich ‘wallenrodów’.

Odsyłacze przypisów umieszczamy po cudzysłowie zamykającym i następującym znaku interpunkcyjnym.

Opuszczenia w cytatach zaznaczane 3 kropkami, bez nawiasu.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności