Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

In Honour of Professor Halina Manikowska

Contents

Archive

Reviews

 • Księga odpustów wrocławskich [The Book of Breslau Indulgences],
  ed. by Halina Manikowska – Piotr Oliński;

 • Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Political Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth] – Adam Kożuchowski;

 • Henryk Litwin, Chwała północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej 1598–1648 [The Glory of the North. The Apostolic See’s Policy towards Poland-Lithuania, 1598–1648] – Przemysław Gawron;

 • Cornelia Aust, The Jewish Economic Elite. Making Modern Europe – Maria Cieśla;

 • Mikołaj Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie “wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830 [Public Monuments and the Discourse of Merit in the Era of the ‘Resurrected’ Poland, 1807–30] – Karsten Holste;

 • Artur Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku [Anti-Jewish Violence and Social Imagery: The Białystok Pogrom of 1906] – Konrad Zieliński;

 • Ota Konrád and Rudolf Kučera, Cesty z apokalypsy. Fyzické násili v padu a obnově střední Evropy 1914–1922 [Out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Reconstruction
  of Central Europe 1914–1922] – Maciej Górny;

 • Jochen Böhler, Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski [orig. title: Civil War in Central Europe, 1918–1921. The Reconstruction of Poland] – Maciej Górny;

 • Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym [Localness and Nationalism. Rural Communities in Eastern Galicia during the Interwar Period] – Kai Struve;

 • Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Spoɬeczny portret pogromu kieleckiego [Cursed: A Social Portrait of the Kielce Pogrom] – William W. Hagen;

 • Adam F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci [Socialist Postcolonialism: Memory Reconsolidation] – Anna Sosnowska;

 • Věra Dvořáčková and Martin Franc (eds.), Science Overcoming Borders – Aleksei Lokhmatov;

 • Agnieszka Mrozik and Stanislav Holubec (eds.), Historical Memory of Central and East Central European Communism – Sabine Stach

Short notes

Chronicle

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności