Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Gender and Science in East-Central Europe

Contents

Archive

Reviews

 • Nataliia Ivanusa, Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert – Jaśmina Korczak-Siedlecka;
 • Magdalena Gawin, Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919) [The Dispute over Equal Rights for Women, 1864–1919] – Dobrochna Kałwa
 • Robert Nemes, Another Hungary. The Nineteenth-Century Provinces in Eight Lives – Raluca Goleșteanu;
 • Dietlind Hüchtker, Geschichte als Performance. Politische Bewegungen in Galizien um 1900 – Nina Reusch;
 • Tim Buchen and Frank Grelka (eds.), Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien, 1917–1924 / W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów, 1917–1924 [In Search of a New Order. Central Eastern Europe Facing the Fall of the Empires, 1917–1924] – Maciej Górny;
 • Piotr Biliński, Władysław Konopczyński (1880–1952). Człowiek i dzieło [Władysław Konopczyński (1880–1952). A Man and His Work] – Adam Kożuchowski;
 • Marcin Jarząbek, Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego [The Legionnaires and Others. The Collective Memory of the First World War Veterans in Poland and Czechoslovakia] – Maciej Górny;
 • Martyna Grądzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945) [Jewish Woman in Occupied Cracow, 1939–45] – Przemysław Sołga;
 • W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu [In Search for Another History. An Anthology of Texts Published by the Literary Institute in Paris] – Adam Kożuchowski;
 • Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957 [Inter-October Revolution: Poland, 1956–7] – Theodore R. Weeks;
 • Agata Ignaciuk and Teresa Ortiz-Gómez, Anticoncepción, mujeres y género. La ‘píldora’ en España y Polonia (1960–1980) – Natalia Jarska;
 • Ilana Löwy, Imperfect Pregnancies. A History of Birth Defects & Prenatal Diagnosis – Justyna Aniceta Turkowska;
 • Agnieszka Kościańska, Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu [To See the Elk. The History of Polish Sex Education from the First Lesson to the Internet] – Michael Zok

Short notes

Chronicle

Pro Memoria

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności