Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Polityka redakcyjna

Autorzy gwarantują, że samodzielnie napisali oryginalne dzieło naukowe, a jeśli używali fragmentów prac innych autorów, to że zostały one odpowiednio zacytowane. Plagiat we wszystkich jego formach jest działaniem nieetycznym i będzie przez redakcję podawany do publicznej wiadomości. Oczekujemy, że maszynopisy będą wynikiem oryginalnych badań, nie zostały wcześniej opublikowane lub nie są obecnie poddawane ocenie przez inne czasopismo. Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w „Acta Poloniae Historica" poddawane są badaniu antyplagiatowemu przy pomocy systemu Antyplagiat dostarczanemu przez serwis Plagiat.pl.

 

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności