Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Polityka redakcyjna

Autorzy gwarantują, że samodzielnie napisali oryginalne dzieło naukowe, a jeśli używali fragmentów prac innych autorów, to że zostały one odpowiednio zacytowane. Plagiat we wszystkich jego formach jest działaniem nieetycznym i będzie przez redakcję podawany do publicznej wiadomości. Oczekujemy, że maszynopisy będą wynikiem oryginalnych badań, nie zostały wcześniej opublikowane lub nie są obecnie poddawane ocenie przez inne czasopismo.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności