Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Volume 120

Contents

Review article

Reviews

  • Liliya Berezhnaya and Heidi Hein-Kircher (eds.), Rampart Nations: Bulwark Myths of East European Multiconfessional Societies in the Age of Nationalism – Aleksander Łupienko
  • Felicia Roşu, Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569–1587 – Tomasz Gromelski;
  • Jan Trynkowski, Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu [Polish Exile-Settlers in Siberia: The Birth of a Myth] – Piotr Głuszkowski;
  • Elwira Wilczyńska, Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku [Some Devils with Crests. Germans in the Eyes of Polish Peasants in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries] – Eryk Krasucki;
  • Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku) [To Speak on Our Behalf. Yiddish Press and the Emergence of the Jewish National Identity until 1918] – Grzegorz Krzywiec;
  • Elisabeth Haid, Im Blickfeld zweier Imperien. Galizien in der österreichischen und russischen Presseberichterstattung während des Ersten Weltkrieges (1914–1917) – Kamil Ruszała;
  • Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 [Kaleidoscopic Borderlands. Journeys through the Eastern Lands of the Second Republic, 1918–39] – Aliaksandr Paharely;
  • Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, and Miroslav Michela (eds.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu – Maciej Górny

Short notes

Chronicle

Pro Memoria

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności