Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

The history of Prison Regimes in the Polish Territory in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Contents

Archive

Reviews

 • Mikołaj Getka-Kenig and Aleksander Łupienko (eds.), Architektura w mieście. Architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty
  funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914
  [Architecture in the City, Architecture for the City: Social and Cultural Aspects of Functioning of Architecture in the Polish Lands, 1815–1915] – Urszula Bęczkowska

 • Frank Hadler and Matthias Middell (eds.), Handbuch einer transnationalen Geschichte Ostmitteleuropas, vol. 1: Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg – Maciej Górny;

 • Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, and Paweł Rodak (eds.), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929)
  [Exhibitions of Modernity. Exhibitions and the Experience of Modernisation Processes in Poland, 1821–1929] – Marta Michalska;

 • Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy
  [Beženstvo/Refugeedom 1915. The Forgotten Refugees] – Łukasz Mieszkowski;

 • Robert Blobaum, A Minor Apocalypse: Warsaw during the First World War – Maciej Górny;

 • Pavel Kolář, Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche – Marcin Wolniewicz;

 • Małgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak (eds.), Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives – Cristina Álvarez González;

 • Paweł Machcewicz, Muzeum [Museum] – Stephan Stach

Short notes

Chronicle

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności