Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

The Wealth of Diversity Inter-religious and Inter-confessional Contacts in Central and East-central Europe in The Early Modern Era

Contents

Studies

Archive

Reviews

 • Todd M. Endelman, Leaving the Jewish Fold: Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History – Paweł Jasnowski
 •  Armin Kohnle and Uwe Schirmer (eds.), Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen. Politik, Kultur und Reformation – Maciej Ptaszyński
 • Tomasz Gromelski, Christian Preusse, Alan Ross and Damien Tricoire (eds.), Frühneuzeitliche Reiche in Europa. Das Heilige Römische Reich und Polen-Litauen im Vergleich.
  Empires in Early Modern Eu rope. The Holy Roman Empire and Poland-Lithuania in Comparison – Wojciech Kriegseisen
 • Tomasz Kempa, Konfl ikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku [Confessional Confl icts in Wilno from the Early Reformation Period to the Late Seventeenth Century] – Dawid Machaj
 • Robert Frost, The Oxford History o Poland-Lithuania, i: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569 – Anna Pomierny-Wąsińska
 • Andreas Helmedach, Markus Koller, Konrad Petrovszky, and Stefan Rohdewald (eds.), Das osmanische Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südosteuropa – Dariusz Kołodziejczyk
 • Teofilia Mahler, Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie w latach 1843–1868 [The Struggle between Orthodox and Progressive Jews in Cracow between 1843 and 1868] – Paweł Jasnowski
 • Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Mónika Baár, Maria Falina, and Michal Kopeček, A History of Modern Political Thought in East Central Europe, i: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’ – Maciej Górny
 • Erika Quinn, Franz Liszt. A Story of Central European Subjectivity – Maciej Janowski
 •  Bálint Varga, The Monumental Nation: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary – Maciej Górny
 •  Wiktor Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne [Rebellion and Response. The Revolution of 1905 and the Plebeian Political Experience] – Maciej Janowski
 • Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście [Extra Points in Recognition of Background.Post-war Modernisation and University in Working-classdominated Town] – Rafał Stobiecki

Short notes

Chronicle

Pro Memoria

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności