Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Studies

Archive

Reviews

Jan Sowa, Fantomowe ciało króla.Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [The King’s phantom body. A peripheralwrestle withthe modern form] – Adam Kożuchowski;

Luise Schorn-Schütte (ed.),Gelehrte Geistlichkeit – geistlicheGelehrte. Beiträge zur Gechichtedes Bürgertums in der4 ContentsFrühneuzeit – Edmund Kizik;

Carl Christian Wahrmann,Kommunikation der Pest. Seestädte des Ostseeraums und dieBedrohung durch die Seuche 1708–1713 – Edmund Kizik;

Jan Krzysztof Witczak, Historycy rosyjscy wobec rewolucjibolszewickiej i rzeczywistości radzieckiej w latach 1917–1938[Russian historians facing the Bolshevik revolution and theSoviet realities in 1917–1938] – Rafał Stobiecki;

AndrzejCzyżewski, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, andJoanna Żelazko (eds.), Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowyi edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010 [Nopreferential treatment: The scholarly and educational output of the Institute of National Remembrance, 2000–2010] – Adam Kożuchowski

Short notes

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności