Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Journal Indexing

Acta Poloniae Historica is on the ERIH PLUS (INT-1) list, CEJSH, CEEOL, EBSCO.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności