Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Publication Frequency

The journal is semi-annual and is published twice a year.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności