Półrocznik „Acta Poloniae Historica”, wydawany przez Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Naukowe Semper, jest czasopismem o długiej i uznanej tradycji w polskiej historiografii. Zdobyło trwałe miejsce na międzynarodowym rynku periodyków historycznych. Założone przez wybitnego polskiego historyka Mariana Małowista (1909–1988), ukazuje się od 1958 roku pod patronatem. Czasopismo prezentuje badania i dorobek polskich historyków w szerokim przekroju od średniowiecza po historię współczesną oraz odbicie w polskiej historiografii najważniejszych nurtów historiografii światowej. Rejestruje także studia historyków obcych, zajmujących się Polską i regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Każdy zeszyt posiada określoną strukturę: artykuły (studies), recenzje (reviews), noty (short notes) z nowości wydawniczych ułożone chronologicznie od średniowiecza po czasy najnowsze, które warto zaprezentować, głównie czytelnikowi zagranicznemu, często sprawozdania z godnego zarejestrowania wydarzenia naukowego (chronicle). Od zeszytu 107 czasopismo wzbogacone jest o nowy dział – archiwum (archive), zawierający (w każdym zeszycie jeden) opublikowany przed kilkudziesięciu laty artykuł wybitnego polskiego historyka, który odegrał ważną rolę w rozwoju badań historycznych i nie był dotąd dostępny w języku angielskim. W ostatnich latach co drugi, trzeci zeszyt ma charakter w całości lub w znacznej części monograficzny i poświęcony jest problematyce szczególnie żywo badanej i dyskutowanej. Informacje o tematyce przyszłych zeszytów monograficznych będą zamieszczane w zakładce Dla Autorów -Propozycje artykułow i recenzji.

Publikacja, od kilku lat w całości w języku angielskim, od ponad 20 lat znajduje się na tzw. filadelfijskiej "Master List" (bez IF [impact factor]) oraz na liście ERIH (INT-1).