Redakcja

Maciej Górny - redaktor naczelny
(Instytut Historii PAN)

REDAKTORZY DZIAŁÓW
Jacek Banaszkiewicz
(Instytut Historii PAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dariusz Kołodziejczyk
(Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN)

Adam Kożuchowski
(Instytut Historii PAN)

Maciej Ptaszyński
(Uniwersytet Warszawski)

Joanna Wawrzyniak
(Uniwersytet Warszawski)

Paweł Żmudzki
(Uniwersytet Warszawski)

REDAKCJA
Hanna Kordowicz – sekretarz redakcji
Katarzyna A. Chmielewska – redaktor techniczny

ASYSTENTKI REDAKCJI

Magdalena Mizgalska
Anna Pomierny-Wąsińska