Redakcja

Joanna Nalewajko-Kulikov - redaktor naczelny
(Instytut Historii PAN)

REDAKTORZY DZIAŁÓW
Anna Zapalec
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Adam Kożuchowski
(Instytut Historii PAN)

Maciej Ptaszyński
(Uniwersytet Warszawski)

Joanna Wawrzyniak
(Uniwersytet Warszawski)

Paweł Żmudzki
(Uniwersytet Warszawski)

REDAKCJA
Anna Pomierny-Wąsińska – sekretarz redakcji
Grażyna Waluga – redaktor językowy