Redakcja

Joanna Nalewajko-Kulikov - redaktor naczelny
(Instytut Historii PAN)

REDAKTORZY DZIAŁÓW
Magdalana Hułas
(Instytut Historii PAN)

Adam Kożuchowski
(Instytut Historii PAN)

Maciej Ptaszyński
(Uniwersytet Warszawski)

Joanna Wawrzyniak
(Uniwersytet Warszawski)

Paweł Żmudzki
(Uniwersytet Warszawski)

REDAKCJA
Hanna Kordowicz – sekretarz redakcji
Grażyna Waluga – redaktor techniczny


Anna Pomierny-Wąsińskaasystentka redakcji