Call for Articles

Anglojęzyczny półrocznik Acta Poloniae Historica, wydawany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, ogłasza w trybie ciągłym nabór materiałów poświęconych szeroko rozumianej historii ziem polskich oraz bliskiego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do nadsyłania tekstów do następujących działów:

Artykuły monograficzne (Studies) – każdy tekst zaakceptowany wstępnie przez redakcję zostanie poddany podwójnej procedurze recenzyjnej (double blind peer review). Objętość artykułu nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków). Instrukcja wydawnicza  znajduje się tutaj.

Recenzje (Reviews) – objętość recenzji nie powinna przekraczać 8000 znaków. Przyjmujemy recenzje z książek dotyczących historii ziem polskich i historii Europy Środkowo-Wschodniej, wydane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat od chwili pisania recenzji, a także recenzje z prac historyków polskich dotyczących innych obszarów.

Kronika (Chronicle) – przyjmujemy sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych dotyczących historii Polski. Objętość sprawozdania nie powinna przekraczać 8000 znaków.

Przyjmujemy także propozycje numerów monograficznych, czyli 4-5 artykułów połączonych tematem przewodnim, prezentujących najnowsze ustalenia badawcze lub wstępne efekty bieżących prac.

Redakcja dysponuje ograniczonym budżetem na tłumaczenia, zachęcamy zatem do składania tekstów w języku angielskim. Wszystkie teksty anglojęzyczne zaakceptowane do publikacji przechodzą korektę językową (proofreading). Teksty złożone w języku polskim zostaną zakwalifikowane do tłumaczenia w wypadku uzyskania wysokiej oceny redakcyjnej oraz dwóch pozytywnych recenzji zewnętrznych.

Kontakt z redakcją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.