Acta Poloniae Historica, tom 123

Call for Articles

Numer 123 Acta Poloniae Historica poświęcony będzie pamięci prof. Jerzego W. Borejszy  (1935-2019), wybitnego historyka specjalizującego się w historii XIX wieku oraz historii systemów totalitarnych w Europie XX wieku. Urodzony w Polsce i związany zawodowo z wieloma polskimi instytucjami naukowymi, z czego najdłużej z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Borejsza był równocześnie historykiem o horyzontach prawdziwie europejskich, a jego teksty były w stałym dialogu ze współczesną europejską historiografią. Był autorem klasycznych już prac dotyczących roli i działalności polskiej emigracji politycznej w XIX-wiecznej Europie oraz szeroko pojętej „sprawy polskiej” w tym okresie, jak również prac ukazujących rozwój i różne aspekty faszyzmu i nazizmu. Jego książki i artykuły ukazywały się w tłumaczeniu na niemiecki, włoski, rosyjski, francuski i angielski.

Dzieło historyka jest żywe i owocne tak długo, jak długo jego prace są ciągle czytane i przywoływane. Wydaje nam się zatem, że warto dokonać całościowej i wszechstronnej oceny historiograficznego dorobku Jerzego W. Borejszy. Oczekujemy na propozycje artykułów, które podejmują jakiś watek z jego twórczości, rozwijają jego myśl lub, przeciwnie, wchodzą z nią w kreatywną polemikę. Zakres chronologiczny tekstów to XIX i XX w. Chętnie widzielibyśmy zgłoszenia uwzgledniające któreś z poniższych tematów (z zastrzeżeniem, że lista ta nie jest zamknięta):

- udział Polaków w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym państw europejskich (także Rosji) w XIX w.;
- wojna krymska a nowoczesność;
- komunardzi - anarchiści – marksiści;
- polski socjalizm: ludzie, idea, ruch;
- Polacy w Kominternie i innych paneuropejskich organizacjach politycznych;
- wpływy faszyzmu i nazizmu na lokalne odmiany autorytaryzmu i totalitaryzmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
- społeczne konsekwencje konfliktów zbrojnych, np. powstania styczniowego, wojny krymskiej, I i II wojny światowej;

Abstrakty proponowanych artykułów (w języku polskim lub angielskim) jak również  propozycje artykułów recenzyjnych i recenzji należy nadsyłać do 30 czerwca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ostateczne wersje artykułów, których abstrakty zostały zaakceptowane, należy przesłać w terminie do 30 września 2020 r. Wszystkie artykuły zostaną poddane procedurze recenzyjnej. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków, łącznie z abstraktem i bibliografią (do 10 pozycji).