Volume 120

CONTENTS

p007 0 00 01Table of contents


p007 0 00 01Łukasz Neubauer, “They Began to Sing Him a Sorhleoð”: Possible Echoes of the Anglo-Saxon Funerary Rites in ‘The Dream of the Rood’


p007 0 00 01Małgorzata Dowlaszewicz, Knights in the Middle Dutch Epos ‘Karel Ende Elegast’p007 0 00 01Anna Pomierny-Wąsińska, ‘Per popolo e per confini’. Florentine tavola delle possessioni and the Property Registration in the Middle of the Fourteenth Century


p007 0 00 01Agnieszka Zabłocka-Kos, The ‘Merchant Schism’ in Breslau: A Christian-Jewish Conflict and the Construction of the Exchange Building in the First Half of the Nineteenth Centuryp007 0 00 01Dariusz Jarosz, The Enemy and the Victim: Stray Dogs in Poland, 1945–70 (Discourses and Actions)


p007 0 00 01Bartłomiej Gajos, Inconvenient Anniversary: October Revolution Day in the Polish People’s Republic, 1957–67

REVIEW ARTICLE

p007 0 00 01Piotr Filipkowski, A Conditional Plurality of Memory. Oral Histories of the Polish People’s Army Soldiers

REVIEWS

p007 0 00 01Liliya Berezhnaya and Heidi Hein-Kircher (eds.), Rampart Nations:
Bulwark Myths of East European Multiconfessional Societies
in the Age of Nationalism – Aleksander Łupienko


Felicia Roşu, Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569–1587 – Tomasz Gromelski;

Jan Trynkowski, Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu [Polish Exile-Settlers in Siberia: The Birth of a Myth] – Piotr Głuszkowski;

Elwira Wilczyńska, Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku [Some Devils with Crests. Germans in the Eyes of Polish Peasants in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries] – Eryk Krasucki;

Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku) [To Speak on Our Behalf. Yiddish Press and the Emergence of the Jewish National Identity until 1918] – Grzegorz Krzywiec;

Elisabeth Haid, Im Blickfeld zweier Imperien. Galizien in der österreichischen und russischen Presseberichterstattung während des Ersten Weltkrieges (1914–1917) – Kamil Ruszała;

Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 [Kaleidoscopic Borderlands. Journeys through the Eastern Lands of the Second Republic, 1918–39] – Aliaksandr Paharely;


Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, and Miroslav Michela (eds.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu – Maciej Górny

SHORT NOTES 

p007 0 00 01


CHRONICLE

p007 0 00 01Gender, Violence, and Anti-Semitism in Interwar Poland – Łukasz Hajdrych

 

PRO MEMORIA

p007 0 00 01Jerzy W. Borejsza (22 August 1935 – 28 July 2019) – Joanna Nalewajko-Kulikov

 

p007 0 00 01Janusz Żarnowski (26 April 1932 – 9 May 2019) – Włodzimierz Mędrzecki

 

p007 0 00 01Contributors