Volume 119

CONTENTS

In Honour of Professor Halina Manikowska

p007 0 00 01Table of contents


p007 0 00 01Krzysztof Pomian, Relics, Collections, and Memory


p007 0 00 01Gábor Klaniczay, The Plague and the Wolf as Places of Memoryp007 0 00 01Giuliano Pinto, City and Countryside in Medieval Italy: Some Refl ections on Twentieth-Century Historiography


p007 0 00 01Andrzej Janeczek, Early Urban Communes under German Law in Halyč-Volhynian Rus’ (the Thirteenth to the Mid-Fourteenth Century)p007 0 00 01Marek Słoń, The Origins of Kazimierz (outside Cracow) Traced in Sandomierz


p007 0 00 01Mateusz Goliński, On the Problem of the Size of Trading Complexes in Medieval Towns and Cities of Central Europe


p007 0 00 01Franco Franceschi, Aspects of Economic and Social Life in The Statute of the Commune of Cortona (1325)

 

p007 0 00 01Paolo Pirillo, A Weak Dominance: Winds of Revolt in Florentine Territory (the Second Half of the Fourteenth Century)

 

p007 0 00 01Hanna Zaremska, The Rabbinate of Poznań in the Second Half of the Fifteenth Century

 

p007 0 00 01Roman Czaja, Quarters in the Municipal Authority System in Late Medieval Prussian Towns

 

p007 0 00 01Zdzisław Noga, Italians in the City of Cracow’s Authorities in the Sixteenth to Eighteenth Centuriesp007 0 00 01
Wojtek Jezierski, St Adalbertus domesticus. Patterns of Missioning and Episcopal Power in Poland and Scandinavia, in the Eleven to Thirteenth Centuries

 

ARCHIVE

p007 0 00 01Preface by Anna Pomierny-Wąsińska and Piotr Okniński


p007 0 00 01Halina Manikowska, Social Differentiation of Cultural Phenomena


p007 0 00 01A Bibliography of Halina Manikowska's Academic Output
 

 

REVIEWS

p007 0 00 01Księga odpustów wrocławskich [The Book of Breslau Indulgences],
ed. by Halina Manikowska – Piotr Oliński;


Anna

Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów
[Political Discourse of the Polish-Lithuanian
Commonwealth] – Adam Kożuchowski;

Henryk Litwin, Chwała północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej 1598–1648 [The Glory of the North. The Apostolic See’s Policy towards Poland-Lithuania, 1598–1648] – Przemysław Gawron;

Cornelia Aust, The Jewish Economic Elite. Making Modern Europe – Maria Cieśla;

Mikołaj Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie “wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830 [Public Monuments and the Discourse of Merit
in the Era of the ‘Resurrected’ Poland, 1807–30] – Karsten Holste;

Artur Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku [Anti-Jewish Violence and Social Imagery: The Białystok Pogrom of 1906] – Konrad Zieliński;

Ota Konrád and Rudolf Kučera, Cesty z apokalypsy. Fyzické násili v padu a obnově střední Evropy 1914–1922 [Out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Reconstruction
of Central Europe 1914–1922] – Maciej Górny;


Jochen Böhler, Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski [orig. title: Civil War in Central Europe, 1918–1921. The Reconstruction of Poland] – Maciej Górny;

Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym [Localness and Nationalism. Rural Communities in Eastern Galicia during the Interwar Period] – Kai Struve;

Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Spoɬeczny portret pogromu kieleckiego
[Cursed: A Social Portrait of the Kielce Pogrom] – William W. Hagen;

Adam F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci
[Socialist Postcolonialism: Memory Reconsolidation] – Anna Sosnowska;

Věra Dvořáčková and Martin Franc (eds.), Science Overcoming Borders
– Aleksei Lokhmatov;

Agnieszka Mrozik and Stanislav Holubec (eds.), Historical Memory of Central and East Central European Communism – Sabine Stach

SHORT NOTES 

p007 0 00 01


CHRONICLE

p007 0 00 01‘Jewish Regions in the Early Modern Central and Eastern Europe’.
Conference held at the German Historical Institute and University of Warsaw, Warsaw, 6–7 November 2018 – Maria
Cieśla

 

p007 0 00 01‘Zapożyczenie, cytat, reinterpretacja’ [Borrowing, Citation,
Reinterpretation]. Conference held at Tadeusz Manteuffel
Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw,
7–8 December 2018 – Antoni Grabowski

 

p007 0 00 01Contributors