Komitet Naukowy

Bogusław Dybaś
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PAN Stacja Naukowa w Wiedniu)
Maciej Górny
(Instytut Historii PAN)
Tomasz Jurek
(Instytut Historii PAN)
Georgiy Kasianov
(
Akademia Mohylańska w Kijowie)
Jūratė Kiaupienė
(Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Gábor Klaniczay
(Central European University, Budapest)
Wojciech Kriegseisen
(Instytut Historii PAN)
Włodzimierz Lengauer
(
Uniwersytet Warszawski)
Halina Manikowska
(Instytut Historii PAN)
Włodzimierz Mędrzecki
(
Instytut Historii PAN)
Horst Möller
(
Prof. em. Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium)
Piotr J. Wróbel
(
Uniwersytet w Toronto)